Yhteystiedot

Lisää yhteystietosi tähän klikkaamalla salamaikonia, joka ilmestyy tuodessasi hiiren tämän tekstin päälle

Share |

Reino ja CxO

reino_ketterat_kirjat_oy_2014_150x425.jpgKuuluin 2.2.2010 siihen neljän henkilön joukkoon, jotka perustivat CxO Mentor Oy:n tarkoituksenaan tarjota ammattimaisia mentorointipalveluja vaativille asiakkaille. Siitä lähtien olen kuulunut CxO:n tukipilareihin ja asiakastyön lisäksi tehtäviini kuuluu CxO Academyn aamiaistilaisuudet, yrityksen visuaalinen ilme ja uutiskirje. Lisäksi vedän CIO-mentoriryhmää, sparraan foorumien vetäjiä ja vastaan CxO:n kirjojen kirjoittamisen prosesseista. Omistaa toimitusjohtajan jälkeen toiseksi eniten CxO Mentor Oy:n osakkeita. Kirjojen kustantaminen siirtyi vuonna 2013 Ketterät Kirjat Oy:öön, jonka toimitusjohtaja ja pääosakas Reino on.

Suomalaista johtamista parantamassa

CxO Mentor Oy:n missio on "Parannamme suomalaista johtamista". Tämän eteen olen tehnyt töitä CxO:n historian alusta alkaen mentoroimalla, kirjoittamalla blogipostauksia, puhumalla tilaisuuksissa ja kirjoittamalla kakkoskirjoittajana CxO:n kolmannen kirjan Paras neuvoni johtamiseen ikinä. Olen myös Kauppalehden Johtamisen Käsikirjoihin kuuluvan Tietohallinnon johtamisen käsikirjan päätoimittaja.

Monien johtajien mentori

Päivä 27.8.2009 oli sikäli historiallinen, että silloin alkoi Reinon ensimmäinen mentorisuhde. Tämä ensimmäinen mentorointiasiakkuus kesti yli viisi vuotta ja päättyi vasta alkuvuodesta 2015.

Kaikkiaan Reino on viimeisen neljän vuoden aikana mentoroinut kymmeniä tietohallintojohtajia ja -päälliköitä sekä strategia- ja kehitysjohtajia. Tällä hetkellä on voimassa useita mentorisuhteita.

Tietohallinnon ja liiketoiminnan yhteispelin kehittäjä

Reino tunnustaa sydänasiakseen liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistoiminnan kehittämisen. Uskomattoman monet organisaatiot kärsivät yhteistoiminnan puuttumisesta tai sen puutteista. 

Yhteispelin parantamiseksi Reino on kehittänyt mm. Tietohallinnon johtamisen käsikirjaan kuvaamansa liiketoimintalähtöisen IT-strategiaprosessin, joka lähtee liikkeelle sekä liiketoiminnan tarpeista että liiketoiminnan ja tietotekniikan trendeistä. Strategiaprosessia on sovellettu menestyksellä useassa yrityksessä ja viime syksynä (2013) käynnissä oli kahden asiakkaan IT-strategiatyön mentorointi. Reino on esitellyt prosessinsa kansainvälisellä areenalla 26. kansainvälisessä Managing IT in Construction -konferenssissa syksyllä 2009.

Yritykselle sopivan IT-johtamistavan kehittäminen ja tietohallinnon organisointi ovat myös keinoja liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistoiminnan kehittämiseen sekä tietohallinnon ja IT-palvelujen haluttavuuden parantamiseen. Liiketoiminnalle mieluinen tietohallinto on ketterä, tehokas ja hyvin kommunikoiva. Tietohallinnon organisoinnista syntyikin oppikirjaksikin sopiva teos vuonna 2015.

Nämä asiat ovat mentoroinnin ja kehityshankkeiden päälimmäisiä kysymyksiä ja usein esillä IT Forumissa - jossa Reino toimii puheenjohtajana - ja ICT Leaders Finlandin (ILF) tapahtumissa. Reino toimii ILFin tiedotusvastaavana.

Tietojärjestelmäprojektien onnistumisen todennäköisyyden parantaminen

Tietojärjestelmäprojekteista - joita myös virheellisesti IT-projekteiksi kutsutaan - joutuu vaikeuksiin tai epäonnistuu CxO:n tutkimusten mukaan noin 70 %. Reino on tutkinut projektien epäonnistumista ja kirjoittanut - kolmen muun kirjoittajan ohella - kirjan Miksi tietojärjestelmäprojekti epäonnistuu? Tositarinoita tuhon teiltä ja onnistumisen siemeniä, joka julkistettiin 6.9.2010 Onnistunut ERP-projekti -tapahtumassa Helsingin Finlandiatalolla. Tästä tutkimustyöstä on kimmonnut lukuisia lehtihaastatteluja, kirja Onnistunut tietojärjestelmäprojekti. Osa 1: Neuvoja tietojärjestelmää hankkivalle syksyllä 2011 sekä konferenssipaperi ECPPM-konferenssiin kesällä 2012.

Koska CxO:n tutkimustyö osoitti, että vaikeuksiin joutuneista tai epäonnistuneista projekteista peräti 98 % kärsi puutteista ja virheistä projektin valmisteluvaiheen aikana, Reino on keskittynyt auditoimaan ja sparraamaan organisaatioita nimenomaan tietojärjestelmäprojektien valmisteluvaiheessa. Niinpä viimeisten neljän vuoden aikana toistakymmentä yritystä on hyötynyt Reinon avusta projektien valmistelussa.

Syyskuussa 2010 julkaistun Miksi tietojärjestelmäprojekti epäonnistuu -kirjan ansiosta Reinosta on tullut suosittu haastateltava, kun jokin suuri julkinen tietojärjestelmähanke joutuu vaikeuksiin. Esimerkiksi VR:n matkalippu-uudistuksen vaikeuksien yhteydessä Reinoa haastateltiin yhden viikon aikana kolmeen eri mediaan, mikä laukaisi toisen kirjan - Onnistunut tietojärjestelmäprojekti - kirjoitusprosessin. Tämä toinen kirja julkaistiin kansallisena epäonnistumisen päivänä 13.10.2011.

Muutosvastarinta onkin oppimisahdistusta

Reino on useaan eri otteeseen havainnut, että tietojärjestelmäprojektiin kulutetut varat ja henkinen pääoma menetetään, kun tietotekniikan mahdollistamia toimintatapamuutoksia ei viedä käytäntöön, vaan tietotekniikka valjastetaan palvelemaan alunperin manuaalisia prosesseja. Tässä yhteydessä tehdään monta erillistä virhettä, joista pahimpia on kuvitelma, että tietojärjestelmä ostamalla liiketoiminta muuttuu haluttuun suuntaan tai henkilökunnan muutosvastarinta on jotain, mikä pitää murskata.

Yksi Reinon suosikkilauseista on: "Strategia ei jalkaudu. Se ei tee itse asiaassa mitään itsekseen. Korkeintaan strategiadokumentti voi vaakasuoralle pinnalle jätettynä kerätä pölyä". Jos liiketoimintaan tai toimintaan yleensäkin kaivataan muutosta, muutos on johdettava. Muutosvastarinta on oikeasti oppimisahdistusta, sillä ei henkilökunta muutosta sinänsä vastusta, vaan muutoksen sivuvaikutuksia. Ahdistus syntyy pelosta, ettei opi järjestelmiä tai sopeudu uuteen toimintatapaan tai työyhteisöön. Tai uusi rooli ei sovi.

Muutosjohtamisella on voimakas linkki tietojärjestelmäprojektin onnistumiseen, sillä tietojärjestelmäprojektit ovat juuri liiketoiminnan kehityshankkeita, joihin sisältää vahva IT-komponentti. Yritysten kannattaisikin miettiä, missä niiden kilpailukyky ja -etu luuraa, varmistaa niiden säilyminen uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä ja tehdä loput niinkuin tietojärjestelmällä helpoiten onnistuu. Eikä suistua räätälöintikierteeseen, jossa palaa rahaa ja tietojärjestelmä betonoidaan vanhojen prosessien ja toimintatapojen mukaiseksi.

Reino on puhunut muutosjohtamisesta vuonna 2013 usealla areenalla, esimerkiksi Wakarun Muutosjohtaminen-seminaarissa 10.12.2013.

Tietotekniikka-asiat luonnolliseksi osaksi johtamista

Tietotekniikka- eli IT-asioita on pitkään käsitelty erillään muista organisaatiossa päätettävistä strategisista asioista. Osasyy tähän on ollut se, että yritysjohto on kokenut IT-asiat itselleen vieraiksi. Vuosikymmenten kuluessa tapahtunut kehitys asian korjaamiseksi on ollut hidasta. Yhä vieläkin monissa yrityksissä yrityksen menestykselle tärkeä kehityshanke delegoidaan hankkeen IT-pitoisuuden vuoksi tietohallintojohtajalle tai -päällikölle, jolla kuitenkaan ei ole johdon mandaattia tehdä liiketoimintaan ja sen prosesseihin tehokkuutta olennaisesti parantavia muutoksia. Liiketoimintamuutoksia ei voi ostaa kaupasta, ne on tehtävä itse!

Niinpä tietotekniikka-asiat on nostettava johtoryhmään tai vähintään sellaiseen päätöksentekopöytään, jossa liiketoiminnalla on riittävillä kaluunoilla varustettu edustus. Liiketoiminnan kehityshankkeille pitää saada omistus liiketoiminnasta, hankkeeseen sitoutunut ja toimintakykyinen ohjausryhmä sekä pätevä projektipäällikkö.

Mutta tämäkään ei vielä riitä. Liiketoiminnan pitää alkaa kuunnella IT-väkeä uudella tavalla. Pitää alkaa miettimään, miten asiat voidaan tehdä tietotekniikan avulla yksinkertaisimmin, jotta tietotekniikan mahdollistamat aidot toimintatapamuutokset hyötyineen saadaan käyttöön. Tässä on uusi haaste. Ei voidakaan enää todeta yksinkertaisesti, että "IT:n pitää sopeutua liiketoiminnan vaatimuksiin". Ei, pitää löytää uusi tie, jossa liiketoiminnan ja tietotekniikan asiantuntijat voivat keskustella syvällisesti prosessien ja toimintojen kehittämistä toistensa ammattitaitoa kunnioittaen.

Tästä näyttää tulevan vuoden 2014 teema minulle.