Yhteystiedot

Lisää yhteystietosi tähän klikkaamalla salamaikonia, joka ilmestyy tuodessasi hiiren tämän tekstin päälle

Share |

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Reino on aktiivinen blogikirjoittaja ja puhuja.

ICT Leaders Finland ry, tiedotusvastaava

Reino kuuluu sekä ICT Leaders Finland ry:n että sen edeltäjän, Helsingin tietojenkäsittely-yhdistys Hetky ry:n Tietohallintokerhon perustajajäseniin. Tietohallintokerho perustettiin 9.5.2009 Wedo Consulting Oy:n tiloissa järjestetyssä tilaisuudessa ja CxO Mentor Oy oli ICT Leaders Finland ry:n ensimmäisen yleisötilaisuuden sponsori 5.2.2013.

ILFissä toimiminen on luontevaa, koska liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistyön parantaminen ovat lähellä sekä yhdistyksen tavoitteita että Reinon sydäntä.

Lahela-seura ry & Ruotsinkylän kyläyhdistys ry

Reino oli Lahela-seuran varapuheenjohtaja yhdistyksen rekisteröinnistä  vuodesta 2010 vuoteen 2013 saakka; siitä lähtien hän on ollut hallituksen jäsen. Seurahan on vanha, perustettu viimeistään 1995 ja toiminut vilkkaasti jo 1980-luvulla. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry (Klemetskog byförening r.f.) perustettiin vuonna 2007 ja Reino on toiminut kyläyhdistyksen varapuheenjohtajana vuodesta 2009, vaikka asuukin naapurikylässä. Kylillä on kuitenkin paljon yhteisiä asioita ja yhteistyötä, joten molempien yhdistysten hallitusten jäsenenä toimiminen on tuntunut luontevalta ainakin tähän saakka.

Reinoa kiinnostavia asioita ovat olleet liikenne, koulut, maankäyttö ja ympäristö yleensäkin. Niinpä kyläyhdistysten mielipiteet, muistutukset ja lausunnot ovat usein - siitä huolimatta, että ovat yhteistyöllä syntyneitä - peräisin Reinon kynästä.

Helsinki-Vantaan lentokenttäalueen pohjoispuolelle sijottuvat kylät ovat monenlaisten paineiden puristuksessa; vauhtia ja vaarallisia tilanteita on ollut vuodesta 2009 moniakin:

  • Neljän maa- ja kiviainesten ottohankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) ohjelmien ja selostusten kommentointi ja yhden YVA-hankkeen seurantaryhmän jäsenyys
  • Stenbackan, Ruotsinkylä-Myllykylä II ja Focus-alueen osayleiskaavojen luonnosten ja ehdotusten arviointi
  • Useiden katusuunnitelmien ja vastaavien kommentointi.

Reino on ollut mukana järjestämässä kolmea Lahelan ja Ruotsinkylän liikenneiltaa 2011-2012 Solbackenilla, Lahelan tertussa ja Ruotsinkylän koululla. Reino on pyrkinyt luomaan keskusteluun konkretiaa tuomalla keskusteluun kohteesta otettamiaan valokuvia. Hän on myös ollut järjestämässä Lahelantien-Myllykyläntien ja Maisalantien risteyksen ja Jokitien liikennelaskentoja marras-joulukuussa 2010. Liikennelaskennat toivat konkretiaa keskusteltaessa esimerkiksi liikenteen vilkkaudesta ja raskaan liikenteen määristä.

lahelantien_puuttuva_suojatie_ali-seppalantien_kohdalla_2011-11-01.jpg

Hyrylän koulukeskukseen kulkevat Lahelanpellon yläkoululaiset tulevat ylittämään Lahelantien todennäköisesti tässä kohdassa. Paikalla ei ole suojatietä. Horisontissa näkyvään Ristikiventien risteykseen kunta suunnittelee jalankulkijoiden turvaksi kiertoliittymää.

Voi olla, että Reinon toiminta paikallisasioiden hoidossa sopii huonosti perinteisen kuntalaisdemokratian raameihin, sillä Reino ei ole koskaan pyrkinyt kunnanvaltuutetuksi. Paikallisdemokratia hakee kuitenkin uomiaan esimerkiksi sosiaalisen median ja kuntajakouudistuksen paineissa, ja Reinon rakentava suhtautumistapa on tuottanut hedelmää. Sen sijaan, että hän vastustaisi kaikkea, hän pyrkii tuomaan esiin nykytilaan tai suunnitelmaan liittyvät ongelmat ja esittää niihin ratkaisuvaihtoehtoja.

Syksyllä 2012 avatut neljän yhdistyksen - Ruotsinkylän kyläyhdistyksen, Lahela-seuran, Ruotsinkylän Koti ja Koulun ja Myllykylän Myllyn - yhteiset verkkosivut ovat olleet pienoinen menestys. Verkkosivuilla käy noin 1 000 kävijää viikossa.